Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 391
Lượt truy cập trong tuần: 5488
Lượt truy cập trong tháng: 29462
Lượt truy cập trong năm: 757797
Tổng số truy cập: 1273058

BỘ MÁY TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

Bà Nguyễn Thị Nhung

Bí thư Đảng ủy

2.

Ông Nguyễn Thế Hùng

Phó Bí thư thường trực

3.

Ông Nguyễn Kiều Hưng

Phó Bí thư

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

Ông Nguyễn Kiều Hưng

Chủ tịch UBND phường

2.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Ngọc

Phó Chủ tịch - Phụ trách Văn hóa- Xã hội

3.

Ông Hoàng Tùng

Phó Chủ tịch - Phụ trách đô thị

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬT TỔ QUỐC VÀ

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Bà Lưu Ngọc Minh

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

2.

  Ông Nguyễn Mạnh Sùng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3.

  Bà Cung Thị Yến

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ