Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 195
Lượt truy cập trong tuần: 865
Lượt truy cập trong tháng: 1036
Lượt truy cập trong năm: 251755
Tổng số truy cập: 1633356

Phường Nhân Chính thuộc quận Thanh Xuân nằm ở phía tây thành phố Hà Nội trước đây là những làng cổ, gắn liền với lịch sử hình thành xây dựng và phát triển của Thăng Long- Hà Nội.Trải qua những năm tháng biến thiên của lịch sử,trong quá trình dựng nước và giữ nước, người dân Nhân Chính đã đấu tranh với thiên nhiên và chống lại kẻ thù xâm lược, lao động cần cù, sáng tạo xây dựng làng xóm quê hương.

Từ  khi có Đảng lãnh đạo, nhân dân Nhân Chính đã một lòng theo Đảng đứng lên cùng nhân dân cả nước đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành lại độc lập tự do và xây dựng cuộc sống mới.

Trong những ngày hội rồi chuẩn bị cho cách mạng tháng 8, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, Nhân Chính tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù nằm trong vùng địch tạm chiến nhân dân Nhân Chính vẫn kiên cường bám đất, bám làng, là cơ sở sinh hoạt bí mật của cán bộ từ nội thành ra vùng tự do.

 Hòa bình lập lại, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nhân Chính là địa phương luôn thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng.Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, ném bom miền Bắc và thủ đô Hà Nội; nhân dân Nhân Chính vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước, Đảng bộ và nhân dân phường Nhân Chính bắt tay vào khôi phục và phát triển kinh tế-củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng địa bàn an toàn.

Thực hiện nghị định số 74/ND- CP ngày 22/11/1996 của chính phủ về việc thành lập quận Thanh Xuân; cuối năm 1996 huyện Từ Liêm đã bàn giao xã Nhân Chính với diện tích 160,9ha và 9229 nhân khẩu về quận Thanh Xuân, chính thức từ ngày 01/01/1997 xã Nhân Chính trở thành phường Nhân Chính dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy-HĐND, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân.

 Do sự phát trển của đất nước, Thủ đô và quận Thanh Xuân - Nhân Chính đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, dân số tăng nhanh, hiện có khoảng 40.000 nhân khẩu; phân chia thành 18 khu dân cư. Có 11 khu dân cư sống theo làng xóm lúc xưa; 7 khu dân cư theo mô hình đô thị và chung cư cao tầng-chia thành 56 tổ dân phố - về tổ chính đảng: có 18 chi bộ khu dân cư;2 chi bộ cơ quan;6 chi bộ trường  học:Tổng số đảng viên toàn đảng bộ trên 1500đ/c. Đảng viên sinh hoạt theo QĐ76: trên 3000: năm 2012-2013 Đảng bộ Nhân Chính đạt: Đảng bộ trong sạch vững mạnh: có trên 80% chi bộ đạt TSVM.

Chính quyền: có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Hội đồng nhân dân chia thành 11 tổ đại biểu (33 đại biểu) đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong cộng đồng dân cư, các đại biểu hội đồng nhân dân, tổ đại biểu HDND, HDND phường  hoạt động theo  luật tổ chức HDND và UBND, mỗi năm họp 2 kỳ, trong các kỳ họp đều được tổ chức tiếp xúc cử tri, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và ý chí của nhân dân.

UBND phường gồm các bộ phận:

- Bộ phận Văn phòng.

- Bộ phận Kế Toán.

- Bộ phận Tư Pháp.

- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (Một cửa).

- Bộ phận Văn hóa thông tin.

- Bộ phận Địa chính- Đô thị.

- Bộ phận Quân sự.

- Bộ phận LĐTBXH.