Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 987
Lượt truy cập trong tuần: 734
Lượt truy cập trong tháng: 30859
Lượt truy cập trong năm: 349535
Tổng số truy cập: 2447522

Lịch tiếp công dân quý 3 năm 2024

Ngày đăng 28/06/2024 | 10:44  | Lượt xem: 25
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NHÂN CHÍNH   Số:    90     /TB-UBND CỘNG HOÀ XÃ...

Lịch tiếp công dân quý 2 năm 2024

Ngày đăng 01/04/2024 | 11:20  | Lượt xem: 49
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NHÂN CHÍNH   Số:  38  /TB-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Lịch tiếp công dân quý 1 năm 2024

Ngày đăng 10/01/2024 | 10:07  | Lượt xem: 55
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NHÂN CHÍNH   Số:  01  /TB-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Lịch tiếp công dân quý 4 năm 2023

Ngày đăng 03/10/2023 | 05:01  | Lượt xem: 74
Thông báo về việc trực tiếp công dân quý IV năm 2023

Lịch tiếp công dân năm 2023

Ngày đăng 11/07/2023 | 10:22  | Lượt xem: 64
Lịch tiếp công dân quý 3/2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ III.2022

Ngày đăng 04/08/2022 | 06:04  | Lượt xem: 193
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ III - 2022 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ II - 2022 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I - 2022  

Lịch tiếp công dân quý II/2021

Ngày đăng 06/04/2021 | 03:31  | Lượt xem: 294
Thông báo trực tiếp công dân quý II năm 2021 của lãnh đạo phường Nhân Chính

Trực tiếp công dân quý I năm 2019 của lãnh đạo phường Nhân Chính

Ngày đăng 02/01/2019 | 07:30  | Lượt xem: 464
xem chi tiết tại đây